08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Diena mokykloje

Diena mokykloje

8:50 Ryto ratas

9:10 Pamokų pradžia (kasdien po 3 skirtingos trukmės pamokas)

12:20 Pietūs ir lauko laikas

13:30 Artes Liberales (laisvieji menai)

15.15 Veiklų pabaiga

6Q8A0648

Individualaus ugdymosi modulis - lietuvių kalba, anglų kalba, matematika

Šių trijų dalykų kiekvienas moksleivis mokosi savo individualiu tempu. Kiekvieną savaitę vyksta „ratai“, kuomet susėdame kartu diskutuoti apie kūrinius, kalbėtis, pasigilinti į vieną ar kitą matematikos temą, tačiau didysis darbas vyksta individualiai. Užduotis rengti galima kartu su bendramoksliais ar vienam ir tuo būdu, koks tuo metu vaikui labiausiai priimtinas. Taip literatūros kūrinį galima nupiešti ar parašyti analizę, ar sukurti filmą, ar dar daugybę dalykų apie jį padaryti, arba anglų kalboje pačiam pasirinkti rūpimą temą ir ją pristatyti, arba išmokti gramatikos, arba… Vaikas taip išmoksta planuotis darbus, gali įsigilinti į dalykus, skirti jiems tiek laiko, kiek reikia, prisiimti atsakomybę, ugdytis kūrybiškumą.

IMG_20220905_110140

Socialiniai projektai

Čia apjungiama istorija, geografija, ekonomika, pilietiškumas. Vaikai skatinami mąstyti, analizuoti, apjungti dalykus į visumą, kelti hipotezes, jas tikrinti, kūrybiškai pažvelgti į situacijas. Čia gimsta istorijos repas, iš naujo strateguojami mūšiai ir vyksta dar daugybė įdomių dalykų.

20220523_115051-min

Gamtos mokslų projektai

Čia apjungiama biologija, fizika, chemija. Ieškome procesų, kuriuose matytume visų disciplinų visumą, kurie būtų realaus gyvenimo pavyzdžiai, kur galėtume mokytis, kaip dalykai pasaulyje vyksta. Siekiame padėti vaikams susidomėti problema, išsikelti tikslus, atrasti savyje motyvaciją spręsti problemą, suplanuoti problemos sprendimo žingsnius, juos vienam ar grupėje įveikti, pasirenkant priemones ir jas panaudojant, gauti rezultatus ir juos įvertinti. Juk taip bus gyvenime. Bendradarbiaujame su Gamtos mokslų mokykla – VII fortu, kur naudojamės geriausiomis laboratorijomis.

Artes liberales

Privalomi bei laisvai pasirenkami papildomi užsiėmimai. Čia vyksta visokie nuostabiausi dalykai, kurie telpa ir kurie netelpa į bendrojo ugdymo programas. Čia muzikuojame, kuriame, mokome kitus to, ką mokame, čia einame į žygius, sportuojame, galvojame situacijas, iš kurių norime žinoti išeitis ir jų mokomės, čia organizuojame renginius, mokomės logikos, retorikos, finansinio raštingumo, kitų kalbų ir šimtų kitų dalykų.