08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Mes ir apie mus

mūsų vizija

Mūsų vizija

Kad kiekvienas vaikas mokyklą matytų kaip bendruomenę, kur jis yra mylimas, gerbiamas, vertinamas, kur jam padedama augti kaip žmogui ir kurioje jis gali mokytis su džiaugsmu tokių dalykų ir tokiu būdu, kurie artimi gyvenimui ir jo siekiams bei troškimams.

Mūsų misija

Taikyti ir tobulinti metodą, kuris padeda vaikui būti savimi, mokytis individualiu būdu ir tempu, ugdytis atsakomybę už save, savo gyvenimą, taip pat ugdytis pagarbą kitam žmogui. Taip pat siekiame burti jaunus žmones ir sudaryti jiems sąlygas mokytis palydėti vaikus jų mokymosi procese.

mūsų vertybės

Mūsų vertybės

  • Unikalumas ir atsakomybė
  • Kūrybiškumas ir kontekstiškumas
  • Pagarba ir bendradarbiavimas

Skaityti plačiau

Mintaute

Mokytojo vaidmuo

Mūsų mokykloje mokytojas yra pagalbininkas ir vyresnysis draugas, kuris padeda vaikui siekti užsibrėžtų tikslų. Tikime, kad labai svarbus asmeninis santykis tarp moksleivio ir mokytojo, todėl tam skiriame ypatingą dėmesį. Kiekvienas mokinys turi savo asmeninį kuratorių, kuris nuolat palaiko ryšį su vaiku, todėl gali gerai pažinti mokinį ir daug jam padėti. Moksleivis jaučiasi saugiai, žinodamas, kad yra žmogus mokykloje, kuris yra dėl jo, kuriuo galima pasitikėti, kuris supras, padės, padrąsins. Dalykų mokytojai (mentoriai) padeda susigaudyti dalykuose, tačiau mokymosi vadovas yra pats vaikas, jis eina savo individualiu tempu, mokosi savarankiškai arba draugų grupėje, su mentoriais pasitardamas ir įsivertindamas savo asmeninę pažangą. Dalykų mokytojai taip pat ieško būdų, kaip padėti vaikui pajusti džiaugsmą mokytis, įgyti įgūdį mokytis ir pajusti, kad gali išmokti bet ką. Tokiu būdu vaikas gali geriausiai pasiruošti gyvenimui, kuris bus jo.