08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Mokyklos išskirtinumas

Kuo mes skiriamės nuo kitų mokyklų?

Ugdymo procese...

sekame apsiprendimo teorijos (Self Determination Theory, https://selfdeterminationtheory.org/ ) principais. Ši teorija sako, kad moksleivio vidinė motyvacija mokytis didėja atliepiant jo esminius psichologinius poreikius:

  • autonomijos poreikį – įtraukiame moksleivius į  sprendimų priėmimą, taip pat ir ugdymo klausimais;
  • kompetencijos poreikį – leidžiame ir įgaliname patirti savo pajėgumą atlikti užduotis, suplanuotus darbus;
  • prasmingų ryšių poreikį – mokykloje didelis dėmesys skiriamas tarpusavio santykių kūrimui (tarp vaikų, mokytojų, tėvų);
  • kai kurie tyrėjai dar prideda dosnumo poreikį, kuriam mokykloje taip pat suteikiame erdvę, ne tik mokyklos rėmuose, bet ir nuolat bendradarbiaudami su senelių, vaikų, benamių, neįgaliųjų organizacijomis ir jose savanoriaudami.

Visa ugdymo medžiaga yra patalpinta internete – Scoolsy platformoje, kur vaikas aiškiai mato, kiek kiekvienos disciplinos jis jau yra įveikęs ir kiek dar yra likę. Vaikas turi galimybę ir yra skatinamas planuotis ugdymosi procesą, padedant asmeniniam mentoriui. Visa bendrojo ugdymo programa yra suskirstyta į lygius – bazinį, pagrindinį ir aukštesnįjį. Skirtingas disciplinas galima mokytis skirtingu lygiu. Naudojant ugdymo proceso personalizavimą, užduočių diferencijavimą ir mokymosi planavimą, priklausomai nuo moksleivio gabumų ir mokymosi tempo, siekiame, kad kiekvienas galėtų maksimaliai realizuoti savo gebėjimų potencialą. 

Siekiame, kad atsakomybę už mokymosi rezultatus prisiimtų pats moksleivis (ne tėvai, ne mokytojai), o mokykla sukuria geriausias sąlygas norimiems tikslams pasiekti. 

Asmens ir socialinių įgūdžių ugdymas

Laikomės principo, kad vaikai – kiekvienas skirtingas, kiekvienas vertingas, kiekvienas gerbtinas. Sudarome sąlygas atpažinti, atrasti ir atskleisti savo gabumus. Gebėjimas suprasti savo ir kito žmogaus jausmus, poreikius, gerbti tiek savo, tiek kito žmogaus ribas yra pagrindas, kuriam skiriamas toks pat dėmesys kaip ir akademiniams pasiekimams.

Asmeninis mentorius - kuratorius

Kiekvienas vaikas turi savo asmeninį mentorių, su kuriuo praleidžia mažiausiai valandą per savaitę. Kuratoriaus – asmeninio mentoriaus – rolė šioje sistemoje yra be galo didelė.  Tai žmogus, kuris padeda vaikui augti. Jis visų pirma mezga santykį, stengiasi pažinti vaiką ir būti saugiu uostu savo kuruojamajam, kad vaikas galėtų besąlygiškai pasitikėti ir jaustis saugus. Kuratorius taip pat padeda reflektuoti ir atrasti savo stiprybes, gabumus, įveikti sunkumus, baimes, atrasti savo mokymosi stilių, motyvaciją, susikurti ugdymosi planus ir mokytis jų laikytis.

Bendruomenė

Kasdienis mokyklos gyvenimas vyksta pagal mokyklos taisykles, kurių kūrime gali dalyvauti kiekvienas moksleivis. Pagrindinė taisyklė – pagarbos. Mokykloje netoleruojamos net menkiausios patyčių apraiškos, kiekviena iškylanti situacija ne nutylima, o sprendžiama, pasitelkiant M. Rozenbergo sukurtą nesmurtinio bendravimo metodą. Metodas įgalina ne tik kalbėti, bet ir išgirsti, ne tik išsiaiškinti, kas įvyko, bet ir kokie kiekvieno žmogaus jausmai bei poreikiai po tuo slepiasi. Tai ugdo sąmoningumą ir empatiją.