+370 681 13485
labas@mokyklaatradimai.lt

08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Draugaukime
Facebooke

Mokyklos išskirtinumas

Kuo mes skiriamės nuo kitų mokyklų?

Ugdymo procese

sekame Apsiprendimo teorijos (Self Determination Theory, https://selfdeterminationtheory.org/ ) pricipais, kurie sako, kad moksleivio vidinė motyvacija mokytis didėja atliepiant jo esminius psichologinius poreikius:

  • autonomijos poreikis – įtraukiame moksleivius į  sprendimų priėmimą, taip pat ir ugdymo klausimais
  • kompetencijos poreikis – esu pajėgus atlikti tai, ką darau
  • prasmingų ryšių poreikis – mokykloje didelis dėmesys tarpusavio santykių kūrimui (tarp vaikų, mokytojų

Visa ugdymo medžiaga yra patalpinta internete – Metų knygoje – kur vaikas aiškiai mato, kiek kiekvienos disciplinos jis jau yra įveikęs ir kiek dar yra likę. Vaikas turi galimybę ir yra skatinamas planuotis ugdymosi procesą, padedant asmeniniam kuratoriui. Visa bendrojo ugdymo programa yra suskirstyta į lygius – bazinį, pagrindinį ir aukštesnįjį. Skirtingas disciplinas galima mokytis skirtingu lygiu. Naudojant ugdymo proceso personalizavimą, užduočių diferencijavimą ir mokymosi planavimą, priklausomai nuo moksleivio gabumų ir mokymosi tempo, siekiame, kad kiekvienas galėtų maksimaliai realizuoti savo gebėjimų potencialą. 

Siekiame, kad atsakomybę už mokymosi rezultatus  prisiimtų pats moksleivis (ne tėvai, ne mokytojai), o mokykla sukuria geriausias sąlygas norimiems tikslams pasiekti. 

Fenomenais grįstas ugdymas

Socialiniai ir gamtos mokslų projektai yra apjungti į fenomenus, kas padeda matyti visuminį pasaulio vaizdą, sąsajas tarp skirtingų dalykų ir ugdyti mąstymą.

Asmens ir socialinių įgūdžių ugdymas

 Laikomės principo, kad vaikai – kiekvienas skirtingas, kiekvienas vertingas, kiekvienas gerbtinas. Sudarome sąlygas atpažinti, atrasti ir atskleisti savo gabumus. Gebėjimas suprasti savo ir kito žmogaus jausmus, poreikius, gerbti tiek savo, tiek kito žmogaus ribas yra pagrindas, kuriam skiriamas toks pat dėmesys kaip ir akademiniams pasiekimams.

Asmeninis kuratorius

Kiekvienas vaikas turi savo asmeninį kuratorių, su kuriuo praleidžia mažiausiai valandą per savaitę. Kuratoriaus rolė šioje sistemoje yra be galo didelė.  Tai žmogus, kuris padeda vaikui augti. Jis visų pirma mezga santykį, stengiasi pažinti vaiką ir būti saugiu uostu savo kuruojamajam, kad vaikas galėtų besąlygiškai pasitikėti ir jaustis saugus. Kuratorius taip pat padeda reflektuoti ir atrasti savo stiprybes, gabumus, įveikti sunkumus, baimes, atrasti savo mokymosi stilių, motyvaciją, susikurti ugdymosi planus ir mokytis jų laikytis.

Bendruomenė

Kasdienis mokyklos gyvenimas vyksta pagal mokyklos taisykles, kurių kūrime gali dalyvauti kiekvienas moksleivis. Pagrindinė taisyklė – pagarbos. Mokykloje netoleruojamos net menkiausios patyčių apraiškos, kiekviena iškylanti situacija ne nutylima, o sprendžiama.