08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Mokyklos vertybės ir principai

Mokykla „Atradimai“, įgyvendindama bendrojo ugdymo programas, vadovaujasi LR Seimo patvirtinta Geros mokyklos koncepcija ir Katalikiško ugdymo sistemos samprata.
IMG_20220905_110130

Mokyklos vertybės

  • Katalikiškumas. Vadovaujamės Katalikiško ugdymo sistemos samprata, gerbdami kiekvieno bendruomenės nario pasaulėžiūrą. Siekiame, kad moksleiviai ne tik gilintų žinias ir augtų kaip sąmoningos, gebančios kritiškai įvertinti pasaulį asmenybės, bet ir atrastų savo pašaukimą.
  • Pagarba. Gerbiame bendruomenės narių ribas, gebėjimus ir reikalingas ugdymosi sąlygas, pripažindami teisę į mokymosi erdvę.
  • Bendruomeniškumas. Esame bendruomeninė mokykla, kurioje kuriame prasmingus ryšius, vieni kitais pasitikime ir palaikome. Laikomės bendruomenės taisyklių ir susitarimų.
  • Atsakomybė. Įsipareigojame sąžiningai dalyvauti pasirinktose veiklose, prisiimame atsakomybę ir pasekmes už savo sprendimus bei veiksmus.
  • Žingeidumas (sąmoningumas). Siekiame, kad mokinys atrastų vidinę motyvaciją. Suteikiame erdvę ir priemones, kad mokiniai galėtų mokytis, socializuotis ir tyrinėti pasaulį.
  • Tiesa. Mokomės gyventi tiesoje, sąžiningai, priimdami savo sėkmes ir nesėkmes. Sudėtingas situacijas ir problemas aiškinamės ir sprendžiame, o ne bėgame nuo jų.

Mokyklos bendruomenės taisyklės yra išdiskutuotos ir priimtos visų bendruomenės narių sutarimu. Kiekvienas bendruomenės narys privalo laikytis šių taisyklių.

20221122_100242

Pagrindiniai veikimo principai

Tiek ugdymo procese, tiek visose veiklose vadovaujamės šiais principais:

  • No stress – mokymasis ir darbas be įtampos. Tokiu būdu informacija įsisavinama kokybiškiau, užsilieka atmintyje ilgam, geriau vystosi neuronų tinklas. Mokymasis – tai ramus pažinimo procesas, tik toks jis gali būti, sukuriantis ilgalaikį išmokimą ir leidžiantis patirti pažinimo džiaugsmą.
  • Trust – pasitikime vaiku ir apskritai žmogumi, kad jis geba prisiimti atsakomybę, nori mokytis (nes tai vienas iš mūsų instinktų), kad jis gali planuoti savo veiklas, megzti santykius ir kurti savo gyvenimą. Padedame.
  • Less is more – geriau išmokti mažiau, bet kokybiškai, nei daug paviršutiniškai. Siekiama, kad į kiekvieną dalyką, kurį vaikas mokosi, jis galėtų įsigilinti ir jį atsiskaityti labai gerai arba puikiai.