08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Mokyklos vertybės ir principai

Mokykla „Atradimai“, įgyvendindama bendrojo ugdymo programas, vadovaujasi LR Seimo patvirtinta Geros mokyklos koncepcija ir Katalikiško ugdymo sistemos samprata.
IMG_20220905_110130

Mokyklos vertybės

  • Katalikiškumas. Vadovaujamės Katalikų Bažnyčios mokymu, gerbdami kiekvienam Dievo duotą laisvą valią.
  • Pagarba. Mokomės gerbti vieni kitus: mokytojus, vaikus, tėvus, taip pat aplinką, kurioje gyvename, ir kiekvieną gyvenimo kelyje sutiktą žmogų ir jo darbą.
  • Bendruomeniškumas. Esame bendruomeninė mokykla, kurioje kuriame prasmingus ryšius, pasitikime ir palaikome vieni kitus. 
  • Atsakomybė. Mokomės prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus ir veiksmus. Mokykloje “Atradimai” yra daug laisvės, kuri suteikia galimybę ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę. 
  • Žingeidumas. Siekiame, kad kiekvienas galėtų džiūgauti dėl to, kad gyvena. Tad ieškome vidinės motyvacijos, suteikiame erdvę ir priemones atrasti savo aistros sferas ir jose skleistis.
  • Tiesa. Mokomės gyventi tiesoje, sąžiningai, priimdami savo sėkmes ir nesėkmes. Ne bėgame nuo sudėtingų situacijų, o jas sprendžiame. 

Mokyklos bendruomenės taisyklės yra diskutuojamos ir priimamos visų bendruomenės narių sutarimu. Jų laikymasis yra privalomas kiekvienam bendruomenės nariui.

20221122_100242

Pagrindiniai veikimo principai

Tiek ugdymo procese, tiek visose veiklose vadovaujamės šiais principais:

  • No stress – mokymasis ir darbas be įtampos. Tokiu būdu informacija įsisavinama kokybiškiau, užsilieka atmintyje ilgam, geriau vystosi neuronų tinklas. Mokymasis – tai ramus pažinimo procesas, tik toks jis gali būti, sukuriantis ilgalaikį išmokimą ir leidžiantis patirti pažinimo džiaugsmą.
  • Trust – pasitikime vaiku ir apskritai žmogumi, kad jis geba prisiimti atsakomybę, nori mokytis (nes tai vienas iš mūsų instinktų), kad jis gali planuoti savo veiklas, megzti santykius ir kurti savo gyvenimą. Padedame.
  • Less is more – geriau išmokti mažiau, bet kokybiškai, nei daug paviršutiniškai. Siekiama, kad į kiekvieną dalyką, kurį vaikas mokosi, jis galėtų įsigilinti ir jį atsiskaityti labai gerai arba puikiai.