08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Ugdymas

Mokykloje „Atradimai“ Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos Bendrosios pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos remiantis Lietuvos respublikos Seimo patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Katalikško ugdymos sistemos samprata,  Suomijos švietimo sistemos principais.

Mokykloje taikomi metodai įgalina moksleivį:

  • Dirbti individualiu tempu, tokiu būdu gabūs moksleiviai gali sparčiau plėsti ir gilinti savo žinias, gerinti įgūdžius bei gebėjimus;
  • Prisiimti atsakomybę, aktyviai dalyvauti savo ugdymosi planavime ir tikslų brėžime, mokytis gyvenimui, o ne tuščiam rezultatui, įvertinimui;
  • Informaciją analizuoti, sisteminti, disciplinas jungti į visumą;
  • Ugdyti kritinį mąstymą;
  • Kūrybiškai mokytis ir spręsti problemas;
  • Žinias taikyti praktiškai.
Mykolas