08:15 - 15:00

Pirmadienis - penktadienis

Mokykla “Atradimai” – nevalstybinė pagrindinė mokykla Kaune, vykdydama Bendrojo ugdymo programas, praktiškai įgyvendina Geros mokyklos koncepciją ir vadovaujasi Katalikiško ugdymo sistemos samprata.

mūsų vertybės

Asmens ir socialinių įgūdžių ugdymas

Asmeninis kuratorius padeda reflektuoti ir atrasti savo stiprybes, gabumus, įveikti sunkumus, baimes. Ugdome gebėjimą suprasti savo jausmus, poreikius, nustatyti ribas. Daugiau apie tai…

Bendruomenė. Priimame į 5-9 klasę

Mokykla, kurios pasiilgsti ir kartais lauki „kada gi baigsis tos atostogos…“. Mokykloje šiuo metu mokosi 10-15 metų vaikai. 2023/ 2024 mokslo metams priimame norinčius mokytis 5-9 klasėse. Daugiau apie tai…

Ugdymo diferecijavimas ir personalizavimas

Siekiame, kad kiekvienas moksleivis galėtų maksimaliai realizuoti savo gebėjimų potencialą, nepriklausomai nuo gabumų ar mokymosi tempo. 

Daugiau apie tai…

Fenomenais grįstas ugdymas

Humanitariniai – socialiniai ir gamtos mokslų projektai yra apjungti į fenomenus, kas padeda matyti visuminį pasaulio vaizdą, sąsajas tarp skirtingų dalykų ir ugdyti mąstymą. 

ugdome kiekvieno unikaluma (2)

Esminiai psichologiniai poreikiai

Jų tenkinimas  – raktas į vaiko vidinę mokymosi motyvaciją, gerą savijautą, akademinius pasiekimus ir asmeninį augimą. 

Daugiau apie tai…

"Tas, kuris išsiugdo aistrą mokytis, niekada nesustos augti." Anthony J. D’Angelo

Mokyklos naujienos

Apr
05
Paaugliai_šeimos židinys

Apie paauglystę Marijos radijo laidoje kalba "Atradimų" vadovai Laura ir Mažvydas Aleknos 

Radijo laidoje kalbama apie 4 svarbiausius psichologinius poreikius, kuriuos turime ypatingai atliepti paaugliams, idant jie subręstų kaip asmenybės ir atrastų savo tapatybę. Prasmingi ryšiai, autonomija,…

Skaityti daugiau
Mar
07

DIR modelio mokymai - gilesniam ir jautresniam žvilgsniui į vaikus

Vasario mėnesį kartu su Klaipėdos „Memelio“ mokyklos (https://memeliomokykla.lt/ ), Kolpingo mokyklėlės (https://www.kolpingodarzelis.lt/ ),  „Tėkmės“ mokyklos (https://tekmesmokykla.lt/ ) mokytojais dalyvavome dviejų dienų sertifikuotuose DIR Floortime mokymuose,…

Skaityti daugiau
Mar
07

Švietimas Lietuvos ateičiai

Džiaugiamės, kad mokyklos veikla švietimo srityje tampa žinoma ir tarptautiniu mastu. Kartu su fondu Renovabis 2023 metais įgyvendiname projektą “Švietimas Lietuvos ateičiai”, kurio metu bus…

Skaityti daugiau

Dažniausiai užduodami klausimai

Siekiame suteikti galimybę mokytis mūsų mokykloje kiekvienos šeimos, kuriai artimos mūsų vertybės ir požiūris į mokymąsi, vaikui. Todėl kaina tegul nebūna kliūtis susitikti ir aptarti Jūsų ir mūsų galimybes.

Mokymosi programa yra skirstoma pagal klases, tačiau kiekvienas vaikas mokosi savo tempu, todėl kai kuriuose dalykuose jis gali stipriai pažengti į priekį ir mokytis pagal vyresnių klasių programą, kituose dalykuose jis gali mokytis lėčiau, tačiau užtikrintai ir be streso.

Mūsų mokykloje taikomas metodas tinkamas bet kuriam vaikui, nes kiekvienas čia gali atrasti ir atskleisti save. Todėl mes nesirenkame vaikų. Tačiau mums svarbu, kad mūsų ir šeimos požiūris į ugdymą sutaptų, todėl siekiame susipažinti su šeima, kad atrastume, ar iš tiesų galime atliepti jos lūkesčius.

Diena yra suskirstyta darbo ir poilsio ritmu. Pamokos trunka nuo 45 min. iki 1,5val. Pirmosios trys skirtos lietuvių kalbai, matematikai, anglų kalbai (tris dienas per savaitę), socialiniams bei gamtos mokslams (likusias dvi dienas per savaitę), ketvirta ir penkta pamokos yra Artes liberales – laisvieji menai. „Pamokos“ – tai laikas, skirtas: individualiam darbui; temos išsiaiškinimui su mentoriumi; ratams, kurie skirti grupėje aptarti teorinę medžiagą, temas, padiskutuoti; laisvųjų menų užsiėmimams.

Mokyklų, kurios dirba šiuo metodu keletą metų, patirtis rodo, kad visi vaikai pradeda mokytis. Kai kuriems vaikams užtrunka nurimti, pamiršti blogas patirtis ir atrasti mokymosi džiaugsmą, kai kurie vaikai tai atranda iš karto. Dažniausiai vaikai pradeda mokytis tai, kas jiems įdomu, vėliau palaipsniui įtraukia vis daugiau ir kitų disciplinų. Vaikai niekada nepaliekami vieni su savo laisve, jie nuolat palydimi asmeninio kuratoriaus, kuris padeda vaikui susivokti savyje, santykyje su kitais, savo mokymosi būde ir tempe, nenoro mokytis priežastyse ir teikia visokeriopą pagalbą ir bendrystę, kuri vaikus įkvepia, padeda pasijusti saugiai ir išdrįsti įveikti sunkumus. Vaikai mokykloje tiksliai žino, ką turi išmokti, kad pabaigtų 10 klasių, asmeniniai kuriatoriai padeda susidaryti dienos, savaitės, mėnesio, metų ar kelių metų planą, kuris padeda vaikui jausti ribas ir pačiam planuoti savo gyvenimą.

Esame auganti mokykla. Vaikai mokykloje galės mokytis iki 12 klasės. Iki dešimtos klasės mokykloje mokomės gyvenimui, tačiau kad pabaigtų 10 klasių, vaikas turi visas bendrojo ugdymo programose esančias disciplinas atsiskaityti baziniam arba aukštesniam lygiui. 11-12 klasėse tikslingai ruošiamasi egzaminams.

Tam, kad vaikas atsiskaitytų temą, jis ją turi paruošti labai gerai arba puikiai. Todėl mokykloje vaikams tenka daug kartų šlifuoti ir tobulinti savo darbus, kol juos galima įvertinti labai gerai arba puikiai, ir tik tada tema yra užskaitoma. Jei mentorius užskaito temą, vaikas žino, kad jis ją paruošė puikiai. Visas mokyklos kursas suskirstytas į tris lygius: bazinį, pagrindinį ir aukštesnįjį. Kiekvienam lygiui įveikti yra skirtingas temų skaičius, kurias vaikas turi atsiskaityti parengdamas jas labai gerai arba puikiai.

Asmeninis kuratorius yra žmogus mokykloje, kuris padeda vaikui reflektuoti savo mokymąsi ir įveikti sunkumus.

Kas pusę metų vyksta pusmečio aptarimo pokalbiai tarp vaiko, šeimos ir asmeninio kuratoriaus bei dar vieno mentoriaus, kur pasidžiaugiama vaiko sėkmėmis ir atrandama, kur vaikas dar nori paaugti per ateinantį pusmetį.

Lietuviškas atitikmuo būtų pagalbininkas. Norime pabrėžti, kad mokytojas nėra tas, kuris žino teisingus atsakymus, moko ir yra atsakingas už žinių sugrūdimą vaikui į galvą. Tai pagalbininkas, padedantis mokytis. Vaikas mokosi pats, mentorius jam padeda.

Patirtis rodo, kad vaikai, išėję iš mokyklos, gerai adaptuojasi įprastoje sistemoje. Jie būna išmokę mokytis ir būti atsakingi už save, būna atsakę sau į klausimą, kodėl jie mokosi.

Susitarti dėl susitikimo